Публикаци с меткой ‘община’

2012. Корпус сестричества при Свято-Георгиевском храме с.Манаенки (фото)

Фото Константина Миронова.