Публикаци за день: 02.01.2013

2012. Корпус сестричества при Свято-Георгиевском храме с.Манаенки (фото)

Фото Константина Миронова.